DE FONT EN FONT

DE FONT EN FONT: L'ESTUDI DE LES FONTS DE PICAMOIXONS
fontenfont1

el-nostre-treball-diarifont

masies-i-fonts1
Objectius i Competències

logopetit1
DE FONT EN FONT, APRENEM DE L'AIGUA

Es tracta d'una proposta oberta a la participació, que fomenta el coneixement, la recerca i l’actuació en el propi entorn i la seva realitat. Les fonts com a valor social i l’aigua com a recurs, per potenciar la tasca de l’educació per a la sostenibilitat: El coneixement d’un entorn des d’una visió ambiental a l’aula i al carrer, és a dir, des d’una perspectiva que ens ajudi a recuperar i valorar el nostre patrimoni. És per aquest motiu que ens agrada participar en aquest projecte i aprendre de les fonts del nostre entorn.D'ON TREIEM LA INFORMACIÓ PER PARTICIPAR?

ENLLAÇOS DELS DOSSIERS PER TREBALLAR


FITXES DE SUPORT PER L'ESTUDI

TREBALL DE PRIMÀRIA


OBJECTIUS


Conèixer el patrimoni cultural i natural.

Adquirir actituds de respecte, conservació i aprofitament dels recursos humans i naturals propers

CONTINGUTS


CONCEPTUALS


L’espècie humana com agent modificador del paisatge
Les fonts del municipi
Els éssers vius i el medi
La població, el lleure i les activitats econòmiques


PROCEDIMENTALS


Observació directa i comparació de paisatges
Utilització i interpretació de plànols i mapes

ACTITUDINALS


Sensibilització per la preservació del medi
Acceptació de normes de treball en grup i rigor en el tractament de la informació

L'ESTUDI DE LES FONTS DE PICAMOIXONS

CURS 2008/09LES FONTS DEL POBLE


CURS 2008/09 FONT DEL CEMENTIRI
CURS 2009/10 FONT DE LA PLANAHi hem anat dues vegades durant el curs per a fer l'observació i l'estudi de la font.    1. CURS 2010/11 FONT DEL POETÓ